Zwolle

Design Festival


Ruud: Refound

Helaas moeten wij ook mededelen dat het dit jaar niet doorgaat. Wij hebben de laatste maanden onze best gedaan om het te realiseren maar is voor dit jaar niet gelukt.


Een meerdaags design festival met muziek, theater en food leek weer fantastisch, alleen niet voor dit jaar.


Alvast bedankt voor jullie begrip en wij willen iedereen bedankten die mee heeft geholpen.


Een mooie zomer voor iedereen.


Groeten van het Zwolle Design Festival team☀️

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

FESTIVAL INFO

Zwolle Design Festival

Vanuit Refound proberen wij iedereen bewust te maken van hergebruik. Er is al zoveel geproduceerd en is iets nieuw aankopen echt niet altijd nodig.

Mede hierom organiseren wij het Zwolle Design Festival.

----------------------------------------------------------------

Zwolle Design Festival


At REFOUND we try to make everyone aware of reuse. So much has already been produced and purchasing something new is really not always necessary.


Partly for this reason we organize the Zwolle Design Festival.

----------------------------------------------------------------

Zwolle Design Festival


Noi di REFOUND cerchiamo di sensibilizzare tutti al riuso. Tanto è già stato prodotto e acquistare qualcosa di nuovo non è davvero sempre necessario.


Anche per questo organizziamo lo Zwolle Design Festival.

Het doel van het Zwolle Design Festival is bewustwording creëren bij de bezoekers & bewoners van Zwolle t.o.v. hergebruik in de brede zin van het woord. Tevens een platform te creëren voor collega’s om zich te kunnen uiten in dit onderwerp.


Tijdens het Zwolle Design Festival geven wij de bezoekers een unieke en bijzondere ervaring. Deze bestaat uit de bewustwording t.o.v. de circulaire economie, hergebruik, upcycling en hoe om te gaan met het behoudt van uw design, vintage en retro artiekelen. Denk hierbij aan lampen, meubels en accessoires.

--------------------------------------------------------------

The aim of the Zwolle Design Festival is to create awareness among visitors & residents of Zwolle regarding reuse in the broadest sense of the word. Also to create a platform for colleagues to express themselves on this subject.


During the Zwolle Design Festival we give visitors a unique and special experience. This consists of awareness of the circular economy, reuse, upcycling and how to deal with preserving your design, vintage and retro items. This includes lamps, furniture and accessories.

-------------------------------------------------------------

Lo scopo dello Zwolle Design Festival è quello di creare consapevolezza tra i visitatori e i residenti di Zwolle riguardo al riutilizzo nel senso più ampio del termine. Anche per creare una piattaforma affinché i colleghi possano esprimersi su questo argomento.


Durante lo Zwolle Design Festival regaliamo ai visitatori un'esperienza unica e speciale. Ciò consiste nella consapevolezza dell'economia circolare, del riutilizzo, dell'upcycling e di come affrontare la conservazione dei propri oggetti di design, vintage e retrò. Ciò include lampade, mobili e accessori.


Zwolle

zwolledesignfestival@refound.nl

Sfeerimpressie

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

"Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken doen.


Wubbo Ockels - 2014